Wat zijn fractals?

Fractals zijn op wiskundige formules gebaseerde vormen, die zichzelf steeds kleiner herhalen en zo tot grillige vormen leiden. Als je inzoomt op een gedeelte ervan blijft de structuur nagenoeg gelijk. Zoals een berg er van een afstand al rotsachtig uitziet en de keien die je op die berg vindt er ook weer rotsachtig uitzien. De spiraalvorm, die zichzelf eindeloos blijft herhalen, is een heel herkenbare fractalvorm.

Dat fractals met behulp van wiskundige formules worden gemaakt wil niet zeggen dat ze in de natuur niet voorkomen. Integendeel. De formules zijn juist tot stand gekomen om natuurlijke vormen te beschrijven. Een grillige kustlijn of ijskristallen op bevroren ramen bijvoorbeeld. En een prachtig voorbeeld van een fractal spiraal is de groente Romanesco.

Fractalstructuren zijn niet alleen overal om ons heen, maar ook in ons: denk maar eens aan de steeds kleinere vertakkingen in onze longen.